مسیر حرکت روحانی جنجالی: قم، فردو، تهران و کیاسر

 

 اخبارسیاسی ,خبرهای سیاسی , برادران صدرالساداتیاو در توییت خود، مسیر حرکت برادران صدرالساداتی را منتشر کرد.

 اخبارسیاسی ,خبرهای سیاسی , برادران صدرالساداتی

 

منبع: بیتوته